Utveckling

Under det första året sker det en dramatisk utveckling hos barnen. Men det är viktigt att veta att all utveckling sker i olika takt och att ”sena barn” nästan alltid kommer ikapp. Men om du är orolig ska du kontakta barnavårdscentralen.


Utveckling

1-2 månader

Under de första två månaderna vill nyfödda barn bara vara nära. Hudkontakt är viktigt, och ger trygghet. Barnet agerar mest på instinkt och kan också börja så småningom le mot dig.

Nyfödda barn ser inte så bra på långt håll och tycker därför om att titta på något som är på ett avstånd på cirka 20 centimeter. Det är ungefär det avstånd mellan babyns ansikte och sitt eget när man håller barnet i famnen. De tycker också om att titta på kontraster och mönster och saker som rör sig eller lyser.

2-3 månader

Barnet börjar kommunicera mer och mer med skratt och leenden. Sakta börjar huvudet också få lite balans men du måste fortfarande stödja det.

3-4 månader

Barnet börjar jollra, kan gripa tag om saker med handen och hitta stöd i armarna när de ligger på mage.

4-5 månader

Nu börjar barnet undersöka saker med munnen, kan vända huvudet efter ljud, vända sig från mage till rygg och visa när det vill bli upplyft.

5-6 månader

Barnet kan sitta upp med stöd, haskrypa, känna igen mamma/pappa och svara med hjälp av joller. De kan också greppa saker och flytta saken från den ena till den andra handen.

6-7 månader

Krypningen har förbättrats och barnet kan också ställa sig på alla fyra. Jollret har utökat till enstaka ljud som ”ba” och ”da”

7-8 månader

Barnet kan nu krypa på knäna, sitta upp utan stöd och börjar få kontroll på tummarna. De kan också se skillnaden på kända eller okända människor och därmed börja gråta när okända människor hälsar på.

8-9 månader

Barnet kan klappa händer, jollra med tvåstaviga ljud ”mama”, greppa med tumme och pekfinger och sätta sig själv efter att ha krypt.

9-10 månader

Nu kan barnet dra sig själv upp till att stå och börja gå längst möbler. Barnet börjar också förstå mer och mer när du pratar och kan förstå var lampan är om du frågar. Barnet kan också vinka.

10-12 månader

Barnet börjar gå, antingen själv eller genom att hålla någon i handen, sätta sig ner och stapla saker på varandra. De börjar också stoppa det mesta i munnen och börja säga ord som mamma, pappa och titta.